UBEZPIECZENIE

Specjalnie dla najlepszych studentów w kraju przygotowaliśmy spełniające ich oczekiwania ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC). Solidne, wyszyte na studencką kieszeń, z uniwersytecką gwarancją jakości od lat, uproszczonymi procedurami i brakiem formalności. Ubezpieczenia na rok akademicki 2023/2024 są już w sprzedaży i obowiązują do 30 września 2024 r.

Dlaczego warto?

Nasze studenckie ubezpieczenie NNW+OC zapewnia Ci przez cały rok akademicki wypłatę odszkodowania w razie wypadku, zawału serca, udaru mózgu etc., a także pozwala uchronić cię przed koniecznością ponoszenia kosztów za szkody wyrządzone np. w trakcie zajęć. Jest ono wymagane w czasie wielu praktyk i niektórych zajęć. Pamiętaj – wypadki chodzą po ludziach, więc zawsze rozsądniej jest być ubezpieczonym.  Ubezpieczenie można nabyć przez cały rok akademicki trwający od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r., dlatego ubezpiecz się już teraz.

Ważne! Twoja polisa będzie obowiązywała od dnia następnego po zapłaceniu składki do 30 września 2024 r.

Ubezpieczenie NNW + OC

Oferujemy ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) wraz z OC (odpowiedzialności cywilnej) oraz pakiet Assistance (pomoc medyczna, rehabilitacyjna) oraz warunki specjalne dla studentów UJ. Ubezpieczenie obowiązuje zarówno na uczelni, jak i w życiu prywatnym.

 

Koszt tej opcji wynosi 48 zł (NNW+OC). Suma ubezpieczenia to 30 000 zł.

Dodatkowa składka do NNW+OC – ryzyko ekspozycji - to tylko 4 zł

Mogą ją wykupić osoby studiujące na kierunkach, na których możliwe jest zarażenie czynnikiem biologicznym np. studenci kierunków medycznych, ścisłych. Przyda się ona także studentom innych wydziałów, którzy odbywają praktyki w podmiotach leczniczych. Składka ta obejmuje zwrot kosztów leczenia powstałych wskutek ekspozycji na materiał zakaźny oraz świadczenie z tytułu wystąpienia zakażenia wirusowego z tejże przyczyny.

 

Koszt tej opcji wynosi 55 zł (NNW+OC). Suma ubezpieczenia to 40 000 zł.

Dodatkowa składka do NNW+OC – ryzyko ekspozycji - to tylko 4 zł

Mogą ją wykupić osoby studiujące na kierunkach, na których możliwe jest zarażenie czynnikiem biologicznym np. studenci kierunków medycznych, ścisłych. Przysługuje ona także studentom innych wydziałów, którzy odbywają praktyki w podmiotach leczniczych. Składka ta obejmuje zwrot kosztów leczenia powstałych wskutek ekspozycji na materiał zakaźny oraz świadczenie z tytułu wystąpienia zakażenia wirusowego z tejże przyczyny.

Jak i gdzie kupić?

Ubezpieczenie kupisz bez wychodzenia z domu!
 1. W przeglądarce wchodzimy na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
 2. Wpisujemy numer klienta:
  1. dla zwykłej polisy: hds3d
  2. dla polisy rozszerzonej o koszty leczenia po ekspozycji na materiał zakaźny: 43cb9
 3. Zapoznajemy się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia EDU Plus
 4. Akceptujemy sposób doręczenia OWU Plus poprzez zaznaczenie tzw. checkbox
 5. Potwierdzamy otrzymanie OWU EDU Plus poprzez zaznaczenie tzw. checkbox
 6. Klikamy przycisk (button) „Kup ubezpieczenie”
 7. Zapoznajemy się z klauzulą RODO.
 8. Wypełniamy formularz: „Uzupełnij dane osoby zgłaszającej osobę Ubezpieczoną” i „Zapisz”.
 9. Poprzez tzw. checkbox uzupełniamy „Zgody i oświadczenia”.
 10. Uzupełniamy dane wszystkich osób, które będą objęte ubezpieczeniem.
 11. Po uzupełnieniu danych należy przejść do podsumowania.
 12. Zostaną wyświetlone dane odnośnie ubezpieczenia takie jak okres ubezpieczenia, łączna składka, opis wybranego wariantu.
 13. W tym miejscu Klient po weryfikacji danych może zakupić ubezpieczenie przechodząc do systemu płatności, bądź zrezygnować używając akcji „Wstecz”. Płatność odbywać się będzie za pomocą systemu transakcyjnego PayU.
 14. Na wskazany w procesie przystępowania do ubezpieczenia adres mailowy, zostanie przekazany certyfikat potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia wraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia EDU PLUS, informacja o zakresie ubezpieczenia, instrukcja zgłoszenia roszczenia a także zestawienie oświadczeń i zgód złożonych w procesie przystępowania do ubezpieczenia.

Numery polis (2023/2024)

 • Seria EDU-AP numer 135054 – NNW+OC na sumę 30 000,00 zł
 • Seria EDU-AP numer 135038 – NNW+OC na sumę 30 000,00 zł wraz z narażeniem na ekspozycję
 • Seria EDU-AP numer 135047 – NNW+OC na sumę 40 000,00 zł
 • Seria EDU-AP numer 135043 – NNW+OC na sumę 40 000,00 zł wraz z narażeniem na ekspozycję

Jak zgłosić szkodę?

Aby zgłosić szkodę należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszenia roszczenia. Można też to zrobić online.

W formularzu należy wybrać kolejno:

 • województwo: małopolskie;
 • powiat: małopolskie/kraków/kraków;
 • rodzaj placówki: szkoła wyższa;
 • placówka oświatowa: Uniwersytet Jagielloński;
 • opcja ubezpieczenia: ochrona plus;
 • seria polisy;
 • numer polisy.

Reklamacje

Reklamację można złożyć w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów w następujący sposób:

 • w formie pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, bądź za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego albo
 • ustnie – telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt (nr tel.: 22 575 25 25) lub osobiście do protokołu w jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów
 • elektronicznie – wysyłając e-mail na adres: szkody@interrisk.pl.

 

InterRisk udziela odpowiedzi na reklamację w formie papierowej lub na trwałym nośniku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji lub w ciągu 60 dni w szczególnie skomplikowanych przypadkach. Odpowiedź na reklamację osoby fizycznej może być dostarczona za pomocą poczty elektronicznej tylko na wniosek tej osoby.