NOWA TURA PRZYZNAWANIA MIEJSC – wrzesień 2021

Kolejna tura w systemie USOSWeb: 01.09 – 15.09.2021 r. 

Wnioski przyjmowane będą tylko za pośrednictwem systemu USOSWeb w zakładce DLA WSZYSTKICH > WNIOSKI od 30 czerwca.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające każde osiągnięcie/działalność które wnioskodawca wymienia we wniosku. Zaświadczenia powinny być zawarte w formie zdjęcia/skanu. Ze względu na rozpoczynający się okres urlopowy Komisja będzie uznawać potwierdzenie od danej jednostki w formie skanu maila, jednakże TYLKO W DOMENIE UJ.EDU.PL. Punktowane osiągnięcia i aktywności akademickie przedstawia tabelka punktacji stanowiąca załącznik nr 1 Regulaminu zamieszczona poniżej. Okoliczności nieudokumentowane nie zostaną uwzględnione przy rozpatrywaniu wniosku.
Lista osób którym zostało przyznane miejsce w pokoju jednoosobowym ukaże się w systemie USOSweb do 14 dni od końca naboru wniosków w I turze.

Należy pamiętać iż przyznanie miejsca w pokoju jednoosobowym nie jest równoznaczne z przyznaniem miejsca w domu studenckim. Aby zamieszkać w przyznanym pokoju, należy także uzyskać miejsce w domu studenckim które jest przyznawane przez Uczelnianą Komisję Ekonomiczną na podstawie odrębnego wniosku.

Wszelkie pytania dotyczące poszczególnych wniosków należy kierować na adres:
pokoje.jednoosobowe@samorzad.uj.edu.pl lub do poszczególnych członków Komisji (lista członków wraz z adresami e-mail poniżej). 

Odwołania od decyzji proszę kierować drogą mailową na adres pokoje.jednoosobowe@samorzad.uj.edu.pl 

 

Skład Komisji ds. Przyznawania Pokoi Jednoosobowych Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego:
• Michał Pawłowski – osoba wskazana przez Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ (Przewodniczący Komisji)
Mail: michal24.pawlowski@student.uj.edu.pl
• Daniel Barczyk, przedstawiciel Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Samorządu Studentów UJ, wskazany przez Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ
Mail: d.barczyk@student.uj.edu.pl
• Anna Stańczyk, osoba nie mieszkająca w domu studenckim, wskazana przez Przewodniczącego Samorządu Studentów UJ
Mail: anna99.stanczyk@student.uj.edu.pl
• Maciej Kopeć, przedstawiciel wskazany przez Radę Mieszkańców Domu Studenckiego UJ „Nawojka”;
Mail: maciej.kopec@student.uj.edu.pl
• Wawrzyniec Woźniak, przedstawiciel wskazany przez Radę Mieszkańców Domu Studenckiego UJ „Piast”;
Mail: wawrzyniec.wozniak@student.uj.edu.pl
• Alicja Wierzbowska, przedstawicielka wskazana przez Radę Mieszkańców Domu Studenckiego UJ „Żaczek”;
Mail: a.j.wierzbowska@student.uj.edu.pl
• Jakub Ostrowski, przedstawiciel wskazany przez Radę Mieszkańców Domu Studenckiego UJ „Bursa”;
Mail: jakub.ostrowski@student.uj.edu.pl

Kontakt: pokoje.jednoosobowe@samorzad.uj.edu.pl

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIEJSC W POKOJACH JEDNOOSOBOWYCH:

Regulamin