NOWA TURA PRZYZNAWANIA MIEJSC – styczeń 2023

Kolejna tura w systemie USOSWeb: 3.01 – 8.01.2023 r. 

Wnioski przyjmowane będą tylko za pośrednictwem systemu USOSWeb w zakładce DLA WSZYSTKICH > WNIOSKI od 3 stycznia.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające każde osiągnięcie/działalność które wnioskodawca wymienia we wniosku. Zaświadczenia powinny być zawarte w formie zdjęcia/skanu. Ze względu na okres urlopowy Komisja będzie uznawać potwierdzenie od danej jednostki w formie skanu maila, jednakże TYLKO W DOMENIE UJ.EDU.PL. Punktowane osiągnięcia i aktywności akademickie przedstawia tabelka punktacji stanowiąca załącznik nr 1 Regulaminu zamieszczona poniżej. Okoliczności nieudokumentowane nie zostaną uwzględnione przy rozpatrywaniu wniosku.

Należy pamiętać iż przyznanie miejsca w pokoju jednoosobowym nie jest równoznaczne z przyznaniem miejsca w domu studenckim. Aby zamieszkać w przyznanym pokoju, należy także uzyskać miejsce w domu studenckim które jest przyznawane przez Uczelnianą Komisję Ekonomiczną na podstawie odrębnego wniosku.

Wszelkie pytania dotyczące poszczególnych wniosków należy kierować na adres:
pokoje.jednoosobowe@samorzad.uj.edu.pl lub do poszczególnych członków Komisji (lista członków wraz z adresami e-mail poniżej). 

Odwołania od decyzji proszę kierować drogą mailową na adres pokoje.jednoosobowe@samorzad.uj.edu.pl 

 

Skład Komisji ds. Przyznawania Pokoi Jednoosobowych Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego:
• Anna Stańczyk – osoba wskazana przez Przewodniczącą Samorządu Studentów UJ (Przewodnicząca Komisji)
Mail: anna99.stanczyk@student.uj.edu.pl
• Anna Rudnik, przedstawiciel Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Samorządu Studentów UJ, wskazany przez Przewodniczącą Samorządu Studentów UJ
Mail: annamaria.rudnik@student.uj.edu.pl
• Daniel Barczyk, osoba nie mieszkająca w domu studenckim, wskazana przez Przewodniczącą Samorządu Studentów UJ
Mail: d.barczyk@student.uj.edu.pl
• Anna Michalska, przedstawiciel wskazany przez Radę Mieszkańców Domu Studenckiego UJ „Nawojka”;
Mail: annamich.michalska@student.uj.edu.pl
• Wawrzyniec Woźniak, przedstawiciel wskazany przez Radę Mieszkańców Domu Studenckiego UJ „Piast”;
Mail: wawrzyniec.wozniak@student.uj.edu.pl
• Alicja Wierzbowska, przedstawicielka wskazana przez Radę Mieszkańców Domu Studenckiego UJ „Żaczek”;
Mail: a.j.wierzbowska@student.uj.edu.pl
• Patryk Chotomski, przedstawiciel wskazany przez Radę Mieszkańców Domu Studenckiego UJ „Bursa”;
Mail: Patryk.@chotomski@student.uj.edu.pl

Kontakt: pokoje.jednoosobowe@samorzad.uj.edu.pl

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIEJSC W POKOJACH JEDNOOSOBOWYCH:

Regulamin