DOFINANSOWANIE​

Na wszelkie pytania dotyczące procedury finansowania odpowiedzi udziela Sekretarz Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Adres e-mail: dotacje.zarzad@samorzad.uj.edu.pl

Wnioski do Uczelnianej Komisji Prawnej o regulaminy wydarzeń należy składać przez formularz: https://forms.office.com/r/qRuBiEE9mv

Wnioski do Uczelnianego Zespołu Informacji i Promocji o grafiki i promocję wydarzeń należy składać przez formularz: https://forms.office.com/r/g9SC79uUaD

Wnioski o dofinansowanie należy składać przez formularz: https://forms.office.com/r/TcjLU6KYzu

Komunikację związaną z III i V etapem procedury finansowania należy kierować na adresy:

Aktualizacje dot. procedury finansowania projektów:​

  • [2 września 2023] aktualizacja merytoryczna informatora, aktualizacja merytoryczna wzorów dokumentów
  • [1 marca 2023] aktualizacja wizualna i merytoryczna informatora
  • [19 stycznia 2022] elektroniczny obieg dokumentów
  • [10 października 2021] uproszczenie wniosku o rozpoczęcie procedury finansowania
  • [6 listopada 2020] zmiany związane z COVID-19 – zmiana wniosku o dotację i sposobu oceniania wniosków przez Zarząd SSUJ
  • [19 marca 2020] zmiany wizualne
  • [1 października 2019] skracają się minimalne terminy dostarczania wniosków o dotacje. Dokumenty z pierwszego etapu procedury można wysyłać do 2 pełnych dni roboczych przed posiedzeniami Zarządu SSUJ;
  • [1 października 2019] II etap finansowy (rozpoczęcie procedury finansowania) można rozpocząć w kolejnym dniu roboczym po posiedzeniu Zarządu SSUJ, na którym wniosek o dotację został rozpatrzony pozytywnie. Wnioskodawca nie musi czekać jak dotychczas na opublikowanie stosownej uchwały Zarządu SSUJ. Informację o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania podaje przewodniczący UKFiR koordynatorowi projektu drogą mailową w dniu posiedzenia Zarządu.

Wszystkie informacje na temat procedury finansowania projektów znajdują się w poniższym informatorze:

[OSTATNIA AKTUALIZACJA: 1 marca 2023]

Informator procedury finansowania projektów ze środków przeznaczonych przez uczelnie na sprawy studenckie