Domy studenckie

DS Piast

Adres: ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków
Numer telefonu do administracji: (12) 622 33 00
Adres mailowy: piast@bratniak.krakow.pl
Mapa okolicy DS Piast

 
Do dyspozycji studentów przeznaczone są pokoje dwuosobowe typu studio – tzw „składy” (2 pokoje ze wspólną łazienką, przedpokojem i balkonem) oraz nieliczne pokoje jednoosobowe. Składy są zamykane, dostęp do nich mają tylko ci studenci, którzy w nich mieszkają.

Na każdym piętrze znajdują się:
 • dwie przestronne kuchnie wyposażone w dwie czteropalnikowe kuchenki elektryczne, blat roboczy oraz zlewozmywak i suszarkę do naczyń;
 • dwie pralnie wyposażone w pralki automatyczne oraz suszarnię;
 • do dyspozycji mieszkańców jest sala komputerowa z lektorium, sala ze stołem do tenisa, sala imprezowa i sala telewizyjna oraz dwie sale konferencyjne;
 • na terenie DS. znajdują się: bankomat, poczta, punkt ksero, kiosk z punktem DPD, fryzjer, pralnia, a także kawiarnia studencka „Cafe Piast” i stołówka studencka;
 • przed budynkiem znajdują się stojaki rowerowe i parking dla zmotoryzowanych mieszkańców;
 • całodobowo monitorowane są miejsca przed budynkiem i hol główny.

Z magazynu każdy mieszkaniec ma prawo pobrać: zasłony, firanki, pościel, koce, poduszkę, lampkę biurową, kabel do internetu.

W pokojach jest przewody internet (wifi znajduje się jedynie przy recepcji i w lektorium). Są także gniazdka TV (odbiornik w zakresie własnym).

DS Nawojka

Adres: ul. Reymonta 11, 30-059 Kraków
Numer telefonu do administracji: (12) 378 13 00
Adres mailowy: nawojka@bratniak.krakow.pl

 
Do dyspozycji studentów przeznaczone są pokoje jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowe z samodzielną łazienką lub jedną łazienką na 2 pokoje w tzw. składach.
 
Dom Studencki NAWOJKA umiejscowiony jest w sąsiedztwie Parku Jordana, w niedużej odległości od budynków kilku wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Auditorium Maximum oraz od Rynku Głównego.

W budynku znajduje się:
 • na każdym piętrze znajduje się kuchnia wyposażona w dwie elektryczne płyty czteropalnikowe i piekarnik elektryczny (bez wyposażenia i lodówek);
 • mieszkańcy mają do dyspozycji pralnię oraz suszarnię;
 • lektorium;
 • stołówka studencka, jadłodajnia, zakład fryzjerski, sklep ogólnospożywczy i punkt ksero
 • klubokawiarnia
 • całodobowo monitorowane są miejsca przed budynkiem i hol główny.

Z magazynu każdy mieszkaniec ma prawo pobrać: zasłony, firanki, pościel, koce, poduszkę, lampkę biurową.

W pokojach jest przewody internet (wifi znajduje się jedynie przy recepcji i w lektorium). Są także gniazdka TV (odbiornik w zakresie własnym).

DS Bursa Jagiellońska

Adres: ul. Śliska 14, 30-516 Kraków
Numer telefonu do administracji: (12) 656 12 66 – wew. 101
Mapa okolicy DS Bursa Jagiellońska

DS Kamionka

Adres: ul. Kamionka 11, 30-586 Kraków
Numer telefonu do administracji: (12) 641 64 15
Mapa okolicy DS Kamionka 

DS Bydgoska

Adres: ul. Bydgoska 19, 30-056 Kraków
Numer telefonu do administracji: (12) 636 80 00

DS Żaczek

Adres: al. 3 Maja 5, 30-063 Kraków
Numer telefonu do administracji: (12) 622 13 00

Rada Domów Studenckich

Rada Domów Studenckich działa w celu poprawy warunków mieszkaniowych studentów zamieszkujących w domach studenckich, koordynowania prac poszczególnych rad mieszkańców oraz integracji mieszkańców domów studenckich. Przewodniczący rad mieszkańców tworzą Radę Domów Studenckich. Przewodniczący powołuje dwie osoby, które wchodzą w skład Rady Domów Studenckich, a także powołuje Przewodniczącego Rady Domów Studenckich z jej składu.

Przyznawanie miejsc

Jak uzyskać miejsce w akademiku?

Aby otrzymać miejsce w domu studenckim należy uzupełnić i zarejestrować odpowiedni formularz w systemie USOSweb. Od roku akademickiego 2020/2021 nie jest wymagane uzupełnienie formularza Oświadczenie o dochodach ani dostarczanie wydrukowanego wniosku.

W systemie USOSweb w zakładce Dla wszystkich > Wnioski należy wybrać odpowiedni formularz, kierując się rokiem studiów, na który będzie się wpisanym w roku akademickim, na który wnioskuje się o miejsce w domu studenckim:

 • Wniosek o miejsce w domu studenckim – studenci wyższych lat w tym 1 rok studiów drugiego stopnia (bez CM) – przeznaczony dla studentów UJ, którzy kontynuują swoją naukę lub od nowego roku akademickiego rozpoczynają studia drugiego stopnia;
 • Wniosek o miejsce w domu studenckim – dla studentów 1 roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich (bez CM) – przeznaczony dla osób, które od października rozpoczną studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w tym dla studentów-cudzoziemców, którzy w poprzednich latach podejmowali studia lub realizowali kurs na UJ;
 • Wniosek o miejsce w domu studenckim – tylko studenci-cudzoziemcy rozpoczynający naukę na UJ (bez CM) – przeznaczony dla studentów-cudzoziemców, dla których nowy rok akademicki będzie pierwszym rokiem nauki na UJ (w jakiejkolwiek formie – studia/kurs/szkoła letnia); osoby, które w poprzednich latach akademickich były wpisane na UJ powinny wybrać inny rodzaj wniosku (jeden z powyższych).

W trakcie uzupełniania wniosku, należy postępować zgodnie z poleceniami i pytaniami systemu. Każda okoliczność, na którą student lub doktorant powołuje się w trakcie uzupełniania wniosku powinna zostać potwierdzona poprzez dodanie załącznika (w przypadku potwierdzenia odległości od miejsca zamieszkania może być to np. zrzut ekranu wyszukania trasy w Google Maps).

W trakcie uzupełniania wniosku student:

– wybiera a następnie szereguje domy studenckie, w których chce otrzymać miejsce (najpierw należy dodać do listy domy studenckie, a następnie uszeregować je od tego z najwyższą preferencją – najwyżej do tego z najniższą);

– może wskazać akademik, w którym nie chce otrzymać miejsca (jeśli student nie doda do koszyka domu studenckiego, w którym nie chce mieszkać, a nie otrzyma miejsca w preferowanych akademikach, nie otrzyma miejsca w żadnym domu studenckim);

– może wskazać osoby, z którym chce dostać miejsce w domu studenckim (sugestie zostaną wzięte pod uwagę, wtedy i tylko wtedy, gdy każda ze wskazanych przez studenta osób, wskaże: studenta i wszystkie inne osoby, które znajdują się na liście studenta, a także wszystkie zainteresowane osoby wskażą te same domy studenckie w tej samej kolejności).

 1. Dla wszystkich 
 2. Wnioski 
 3. Wniosek o miejsce w domu studenckim (studenci UJ bez CM), rok akademicki 2019/2020
 4. Zacznij wypełniać 

Przypominamy, że przed złożeniem wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim należy w pierwszej kolejności wypełnić w systemie USOSweb oświadczenie o dochodach.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

13 sierpnia Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. dr hab  Stanisław Kistryn zaakceptował zaproponowane przez Uczelnianą Komisję Ekonomiczną SSUJ kryteria przyznawania miejsc, mające zastosowanie przy aplikacji o miejsce na rok 2020/2021.  Zmiany zostały wprowadzone w związku z ogłoszonym w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego COVID-19:

1) sytuacja materialna: 

 1. a) w przypadku studentów, którzy w roku akademickim, na który ubiegają się o przyznanie miejsca
  w domu studenckim rozpoczną studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie:

– deklarowany dochód netto na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim wynosi do 1051 zł – 50 pkt; 

– deklarowany dochód netto na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim wynosi od 1052 do 1500 zł – 30 pkt; 

– deklarowany dochód netto na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim wynosi od 1501 do 2500 zł – 10 pkt; 

 1. b) w przypadku pozostałych studentów: otrzymywanie stypendium socjalnego w co najmniej jednym semestrze roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który został złożony wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim – 50 pkt;

2) odległość miejsca stałego zamieszkania do uczelni (ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków) najkrótszą trasą – od 0 do 50 pkt; Punkty będą przyznawane proporcjonalnie do odległości zadeklarowanej przez studenta, przy czym za odległość do 750 km będzie przyznawane 50 pkt; 

3) stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem właściwego organu: 

 1. a) stopień umiarkowany – 20 pkt
 2. b) stopień lekki – 10 pkt;

4) fakt osiągnięcia pełnoletności przez studenta przebywającego w pieczy zastępczej lub fakt śmieci obu rodziców studenta przed ukończeniem przez studenta 26 roku życia – 10 pkt; 

5) otrzymywanie stypendium rektora lub stypendium ministra w poprzednim roku akademickim poprzedzający rok akademicki, na który został złożony wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim– 10 pkt; 

6) działalność w samorządzie studentów, organizacjach studenckich lub kołach naukowych
w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który został złożony wniosek
o miejsce w domu studenckich, przy czym uwzględniane jest jedno, najwyżej punktowane osiągnięcie: 

 1. a) pełnienie funkcji przewodniczącego lub prezesa organizacji studenckiej, organu samorządu, koła naukowego lub Rady Kół Naukowych – 10 pkt;
 2. b) pełnienie funkcji członka zarządu, komisji lub ciała kolegialnego organizacji studenckiej, samorządu studenckiego, koła naukowego lub Rady Kół Naukowych – 6 pkt;
 3. c) pełnienie funkcji członka organizacji, koła naukowego lub samorządu studenckiego – 3 pkt.

Miejsca w domach studenckich przyznawane byłyby studentom, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów, na podstawie powyższych kryteriów do momentu wyczerpania liczby miejsc przyznawanych w danej turze, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy o miejsce w domu studenckim ubiega się sierota, student wychowujący dziecko bądź student posiadający stopień niepełnosprawności, potwierdzony orzeczeniem właściwego organu, otrzymać miejsce w domu studenckim z pominięciem proponowanych kryteriów. Natomiast przyznanie miejsca w konkretnym domu studenckim według jego preferencji oceny wniosku nastąpiłoby 
w oparciu o następujące kryteria: 

1) aktualny rok studiów studenta zgodnie z kierunkiem studiów, na którym został złożony wniosek o miejsce w domu studenckim: 

 1. a) studenci przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich – 1 pkt,
 2. b) studenci I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich – 2 pkt,
 3. c) studenci II roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich – 3 pkt,
 4. d) studenci III roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich – 4 pkt,
 5. e) studenci IV roku jednolitych studiów magisterskich i I roku studiów drugiego stopnia – 5 pkt,
 6. f) studenci V roku jednolitych studiów magisterskich i II roku studiów drugiego stopnia – 5 pkt;

2) stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem właściwego organu: 

 1. a) lekki – 1 pkt,
 2. b) umiarkowany – 2 pkt,

3) otrzymywanie stypendium rektora lub stypendium ministra w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który został złożony wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim – 1 pkt; 

4) działalność w Samorządzie Studentów UJ potwierdzona przez przewodniczącego Samorządu Studentów UJ. Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów może potwierdzić działalność osób działających w Samorządzie Studentów UJ danego wydziału – 3 pkt; 

5) działalność w kole naukowym, Radzie Kół Naukowych, potwierdzona odpowiednio przez opiekuna koła naukowego lub przewodniczącego Rady Kół Naukowych – potwierdzona działalność bez względu na liczbę kół – 3 pkt; 

6) potwierdzona działalność w uczelnianej organizacji studenckiej lub działającym w Uczelni stowarzyszeniu zrzeszającym wyłącznie studentów lub studentów i nauczycieli akademickich, działalność artystyczna, sportowa na rzecz UJ – potwierdzona działalność bez względu na liczbę organizacji – 3 pkt.Miejsce w konkretnym domu studenckim przyznawane jest na podstawie liczby punktów uzyskanych przez studenta w oparciu o kryteria szczegółowe, o których mowa w Regulaminie przyznawania miejsc w domach studenckich. 

Sytuację materialną rodziny studenta dokumentuje się i ustala w oparciu o zasady obowiązujące przy ustalaniu prawa do otrzymywania stypendium socjalnego. Każdy student ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenckim zobowiązany jest dostarczyć:

 • podpisany wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim;
 • dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów szczegółowych, o których mowa w Regulaminie przyznawania miejsc w domach studenckich;
 • oświadczenie o dochodach, wraz z dokumentacją:
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dla każdego pełnoletniego członka rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) za rok 2017;
  • zaświadczenia dla każdego pełnoletniego członka rodziny studenta i studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2017;
  • oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2017;
  • inne dokumenty, w zależności od sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny studenta np. dokumentujące utratę lub uzyskanie dochodu. Wykaz dokumentacji znajduje się w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 97 Rektora UJ z 28 października 2017 r.

Harmonogram kwaterowania

Harmonogram kwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020

 

Godziny pracy administracji Domów Studenckich Żaczek, Piast, Nawojka, Bydgoska:

 • 24.09 – 25.09.2019 r. (wtorek-środa) – przekwaterowanie wewnętrzne w godz. 8:00-16:00,
 • 26.09 – 27.09.2019 r. (czwartek-piątek) – kwaterowanie w godz. 8:00-16:00,
 • 28.09 – 29.09.2019 r. (sobota-niedziela) – przerwa w kwaterowaniu,
 • 30.09 – 02.10.2019 r. (poniedziałek-środa) – kwaterowanie w godz. 8:00-14:00.

Godziny pracy administracji w Domu Studenckim Bursa Jagiellońska przy ul. Śliskiej:

 • 25.09.2019 r. (środa) – przekwaterowanie wewnętrzne w godz. 8:30-15:00,
 • 26 – 27.09.2019 r. (czwartek-piątek) – kwaterowanie w godz. 8:00-16:00,
 • 28.09.2019 r. (sobota) – kwaterowanie w godz. 12:00-14:00,
 • 29.09.2019 r. (niedziela) – kwaterowanie w godz. 19:00-20:00,
 • 30.09 – 01.10.2019 r. (poniedziałek-wtorek) – kwaterowanie w godz. 8:00-16:00,
 • 02.10.2019 r. (środa) – kwaterowanie w godz. 8:00-14:00.

Przy kwaterowaniu w Domach Studenckich UJ należy mieć przy sobie: dokument potwierdzający tożsamość, zdjęcie (do karty mieszkańca) oraz opłatę za pierwszy miesiąc w gotówce.

Blokada miejsc w domach studenckich nastąpi 2 października. Informacja o niewykorzystanych miejscach przekazywana jest do Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Samorządu Studentów UJ, która ponownie rozdysponuje miejsca osobom, które złożą wniosek o przyznanie miejsca w trakcie dyżuru Komisji w dn. 2 października (w godz. 18:00-20:00) Osoby, które uzyskały miejsce po blokadzie miejsc mogą zakwaterować się w domu studenckim w godzinach pracy administracji. Kolejny dyżur UKE został wyznaczony na 7 października (godz. 18:00-20:00).

Informacja o kwaterowaniu studentów na MS AGH na stronie Miasteczka Studenckiego.