Projekty

Projekty realizowane przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Laudacje Studenckie

Laudacje przyznawane są przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przez Kapitułę, w skład której wchodzą studenccy przedstawiciele do Senatu UJ. Kandydatów do nagród w kategoriach "Przyjaciel Studenta" oraz "Pomocna Dłoń" mogą zgłaszać Wydziałowe Rady Samorządu Studentów, koła naukowe oraz grupy 10 studentów. W przypadku WRSS i kół naukowych na zgłoszeniu podpisać muszą się, co do zasady, przewodniczący oraz co najmniej 3 członkowie tychże organizacji.

Nagrody plebiscytowe otrzymają kandydaci, którzy zdobędą największą liczbę głosów w danej kategorii. Nagrody honorowe otrzymają laureaci wyłonieni przez Kapitułę na czele z Przewodniczącym Samorządu Studentów UJ.

Studencki Tydzień Sztuki

Studencki Tydzień Sztuki to projekt organizowany przez Samorząd Studentów UJ kierowany do studentów i studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego organizowany corocznie w marcu już od 6 lat. Celem wydarzenia jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego udziału w wydarzeniach kulturalnych, w tym poznania dziedzictwa kulturalnego Krakowa oraz świadomego udziału w dyskusji o współczesnej sztuce. Dlatego też zachęcamy studentów do udziału w organizowanych przez nas przez cały miesiąc warsztatach, panelach dyskusyjnych, spektaklach teatralnych oraz seansach filmowych, które udostępniamy w pełni bezpłatnie.